Google
 
Strona główna Darmowe programy, shareware Programowanie MS Excel Porady komputerowe Bazy danych Kontakt

Jak zwiększyć wydajność aplikacji bazodanowych ?


Odpowiednie typy danych.

Należy stosować odpowiednie typy danych. Odpowiednie to znaczy zajmujące możliwie mało pamięci, pozwalające jednak na przechowanie wymaganych danych. Małe rozmiary pól przechowujących dane oznaczają mniejszą ilość miejsca na dysku potrzebną na przechowanie informacji, a to z kolei oznacza mniejszą ilość operacji WE/WY przy wykonywaniu zapytań SQL.Stosowanie indeksów.

Stosowanie indeksów może zwiększyć wydajność operacji wyciągania danych, jednak ma negatywny wpływ na operacje aktualizacji danych. Korzyści wynikające z zastosowania indeksu zależą od konkretnego przypadku. W środowisku SQL Server 2000 istnieje kreator optymalizacji indeksów (Index Tuning Wizard). Umożliwia on dla podanego zapytania SQL określić czy można (a jeśli tak to jakie) zdefiniować indeksy tak aby zwiększyć wydajność zapytań. Kreator podaje także orientacyjny procentowy wzrost wydajności spowodowany zastosowaniem określonego indeksu. Zaletą indeksów jest to, że są w zasadzie przezroczyste dla aplikacji - zastosowanie indeksu nie ma swojego odzwierciedlenia w kodzie aplikacji. Wyjątkiem są tu indeksy pełnotekstowe: aby wykorzystać ich potencjał należy użyć specjalnych funkcji do wyszukiwania w polach tekstowych.

Stosowanie indeksów pełnotekstowych.

Stosowanie indeksów pełnotekstowych wymaga w SQL Serverze doinstalowanie odpowiednich komponentów. Po utworzeniu indeksu można z niego korzystać za pomocą odpowiednich funkcji wyszukiwania pełnotekstowego.
indeksy pełnotekstowe - zobacz więcej

Podgląd czasu wykonania zapytań - SQL Profiler.

Pakiet SQL Server posiada świetne narzędzie do monitorowania wykonania zapytań SQL - SQL Profiler. Aplikacja ta umożliwia monitorowanie czasu wykonania, ilości odcztów/zapisów wykonanych przy uruchomieniu zapytania. Oprócz tego dostępne są rozbudowane możliwości filtrowania śledzonych zapytań. Ogólnie jest to niezastąpione narzędzie w przypadku diagnozowania problemów z wydajnością.
sql profiler - zobacz więcej

Wykorzystanie procedur składowanych.

Stosowanie procedur składowanych może zwiększyć wydajność aplikacji z kilku powodów: procedury składowane przechowywane są w postaci skompilowanej i zoptymalizowanej, wywołanie procedury jest szybsze gdyż polega ono tylko na podaniu nazwy i parametrów.
procedury składowane - zobacz więcej

Odpowiednie wykorzystanie podsystemu dyskowego

Jeśli w systemie, na którym zainstalowany SQL Server są dostępne dwa lub więcej dysków fizycznych warto wtedy zmodyfikować ustawienia bazy danych tak aby dane w bazie były rozdzielone na kilka dysków fizycznych co może pozytywnie wpłynąć na wydajność. Jednym ze sposobów na przyspieszenie wykonywania zapytań SQL jest umieszczenie pliku z danymi na innym dysku fizycznym niż plik z transakcjami.


 

Copyright © 2006-2010 programowaniePC.pl