Google
 
Strona główna Darmowe programy, shareware Programowanie MS Excel Porady komputerowe Bazy danych Kontakt

Warunki użytkowania oprogramowania

Umowa licencyjna.

Ważne - proszę uważnie przeczytać

Ten dokument jest umową między użytkownikiem a portalem programowaniePC.pl na ten produkt (oprogramowanie i dokumentację on-line i w dowolnej innej postaci).

Poprzez pobieranie, instalowanie, kopiowanie lub jakiekolwiek użytkowanie oprogramowania zgadzasz się na postanowienia niniejszej umowy licencyjnej.

Jeśli nie zgadzasz się na jakiekolwiek z postanowień niniejszej umowy musisz bezzwłocznie zaprzestać użytkowania oprogramowania i zniszczyć wszystkie kopie oprogramowania i jego komponenty, które są w twoim posiadaniu.

-To oprogramowanie jest typu shareware. Możesz wykorzystywać je bezpłatnie przez 1 dzień. Po tym okresie prosimy o wysłanie SMS-a za symboliczną opłatę 1,22 PLN z VAT. Aby przeczytać więcej informacji dotyczących wysyłania SMS-ów kliknij regulamin SMSMożesz wykorzystywać program do prywatnych i komercyjnych zastosowań. Zabrania się jednak przekazywania kopii oprogramowania osobom trzecim. Nie wolno także udostępniać tego oprogramowania na stronach internetowych lub jakikolwiek inny sposób. Wolno jednak umieszczać na stronie link prowadzący do odpowiednich zasobów portalu www.programowaniePC.pl.

-Nie możesz modyfikować, dekompilować oprogramowania i jakiegokolwiek jego elementu

-Oprogramowanie jest własnością portalu programowaniePC.pl i jest chronione prawami międzynarodowymi

-To oprogramowanie jest dostarczone "tak jak jest" bez żadnych gwarancji implikowanych czy ustawowych. Nie gwarantujemy, że program będzie wolny od błędów i będzie funkcjonował bez zakłóceń, że jest przydatny do określonego celu. Licencjobiorca bierze na siebie wszelkie ryzyko korzystania z produktu.

 

Copyright © 2006-2010 programowaniePC.pl