Temat: Funkcja kwadratowa - wersja 1Data: 2005-10-27
 
1.Funkcja f(x) o podanym wzorze   (1 pkt)
  A.nie posiada miejsc zerowych
  B.posiada dokładnie jedno miejsce zerowe dla x=0
  C.posiada dwa miejsca zerowe dla x=1 oraz dla x=7
  D.posiada dwa miejsca zerowe dla x=3 oraz dla x=2
  E.posiada dokładnie jedno miejsce zerowe dla x=2
2.Rozwiązaniem nierówności   (1 pkt)
  A.jest przedział <0,2>
  B.jest przedział (1,2)
  C.jest przedział <1,2>
  D.jest przedział <1,4>
3.Podane równanie ma następujące rozwiązania   (1.8 pkt)
  A.0 i 2
  B.brak rozwiązań
  C.4 i 3
  D.-1 i 4
  E.2
4.Postać iloczynowa dla danego trójmianu kwadratowego jest równa   (1 pkt)
  A.(x+6)(x-5)
  B.(x-1)(x+5)
  C.(x-7)(x+3)
  D.(x+1)(x-10)
5.Aby podana nierówność była spełniona dla wszystkich x, parametr m musi należeć do przedziału   (2 pkt)
  A.<4,4>
  B.(4,4)
  C.(2,2)
  D.<2,2>
  E.nie można wybrać takiej wartości m
6.Aby podane równanie nie miało rozwiązań, parametr m powinien mieć wartość należącą do przedziału   (2 pkt)
  A.(0,2)
  B.(0,1)
  C.(-1,0)
  D.(-1,2)
7.Funkcja f(x) o podanym wzorze   (1 pkt)
  A.przyjmuje wyłącznie wartości dodatnie dla x>0
  B.przyjmuje wyłącznie wartości ujemne dla x z przedziału (1,2)
  C.przyjmuje wyłącznie wartości dodatnie dla x<3
  D.przyjmuje wyłącznie wartości ujemne dla x>1

Do zdobycia : 9.8 pkt.
 
Liczba zdobytych punktówOcena
OdDo 
02.9dost
2.94.4dost+
4.45.9dobry
5.97.3dobry+
7.38.8bardzo dobry
8.89.8celujący