Google
 
Strona główna Darmowe programy, shareware Programowanie MS Excel Porady komputerowe Bazy danych Kontakt

Sprawdzanie poprawności numeru NIP


Sprawdzanie poprawności numeru NIP
NIP czyli Numer Identyfikacyjny Płatnika to numer przyznawany każdemu podatnikowi przez właściwy Urząd Skarbowy, służący do identyfikowania osoby lub podmiotu gospodarczego przy prowadzeniu rozliczeń podatkowych. NIP składa się z dziesięciu cyfr. Pierwsze dziewięć cyfr to część identyfikacyjna. Dziesiąta cyfra jest cyfrą kontrolną. Sprawdzanie poprawności NIP-u można przeprowadzić za pomocą następujących czynności:

A. Wymnożyć kolejne cyfry (od pierwszej do dziewiątej) przez odpowiednie wagi. Jako wagi stosujemy kolejno liczby
6 5 7 2 3 4 5 6 7

B. Zsumować wyniki uzyskane w punkcie A

C. Wynik otrzymany w punkcie B należu podzielić modulo przez 11

Jeśli NIP jest poprawny to liczba uzyskana w punkcie C będzie równa dziesiątej cyfrze.

Na podsawie opisanego algorytmu napisałem program w Delphi do sprawdzania poprawności numeru NIP. Program będzie można wkrótce pobrać.


Program do sprawdzania poprawności numeru NIP

Przy wpisywaniu Numeru NIP w programie można używać cyfr, spacji i znaków myślnika.

 

Copyright © 2006-2010 programowaniePC.pl