Google
 
Strona główna Darmowe programy, shareware Programowanie MS Excel Porady komputerowe Bazy danych Kontakt

Przydatne procedury składowane


Przydatne procedury składowane.1. sp_help - podaje informacje o danym obiekcie bazy danych

Aby zobaczyć dane na temat tabeli o nazwie Tabela1 należy wykonać następujące zapytanie SQL:

sp_help 'Tabela1'

W wyniku działania procedury zostanie wyświetlona pewna ilość zbiorów danych (recordsetów) w zależności od rodzaju obiektu i jego stanu (np. w zależności od tego czy dana tabela posiada indeksy). Jeśli nie podamy parametru wówczas zostaną wyświetlone wszystkie obiekty bieżącej bazy danych.

2. sp_spaceused - podaje ilość zajętego miejsca przez tabelę bazy danych

Aby zobaczyć dane na temat rozmiaru tabeli o nazwie Tabela1 należy wykonać następujące zapytanie SQL:

sp_spaceused 'Tabela1'

3. sp_depends - pokazuje obiekty bazy danych, do których odwołuje się dany obiekt

Aby zobaczyć z jakimi obiektami związana jest tabela o nazwie Tabela1 należy wykonać następujące zapytanie SQL:

sp_depends 'Tabela1'

Inne procedury składowane

4. sp_executesql- umożliwia tworzenie dynamicznych zapytań SQL wewnątrz procedury składowanej
 

Copyright © 2006-2010 programowaniePC.pl