Google
 
Strona główna Darmowe programy, shareware Programowanie MS Excel Porady komputerowe Bazy danych Kontakt

Skróty klawiszowe Windows


Skróty klawiszowe WindowsF1 - pomoc systemu Windows
F2 - dla zaznaczonego pliku lub katalogu powoduje przejście do edycji jego nazwy
F3 - uruchomienie wyszukiwania
Alt + F4 - zamyka aktywne okno (program)
Ctrl+Alt+Del - uruchamia Menadżer zadań Windows
Klawisz "Windows" + L - wylogowuje bieżącego użytkownika
F5 - odświeżanie (np. pulpitu, listy katalogów itp.)
F6 - przechodzenie między kolejnymi elementami okna lub Pulpitu.
Alt+lewa Spacja - powoduje wyświetlenie menu systemowego aktywnego okna
Alt+Tab - powoduje otwarcie okna umożliwiającego przechodzenie po otwartych oknach, trzymając Alt i naciskając Tab przechodzimy do następnego okna
Alt+Esc - powoduje przechodzenie między oknami w kolejności w jakiej były otwierane
Ctrl+Esc - powoduje wyświetlenie "Menu Start"
Del - przy zaznaczonym pliku powoduje jego usunięcie do kosza
Shift+Del - powoduje usunięcie pliku z pominięciem kosza
Print Screen - zapamiętanie bieżącego wyglądu ekranu w schowku
Alt + Print Screen - zapamiętanie wyglądu aktywnego okna w schowku
Backspace - przy otwartym exploratorze powoduje przejście wstecz
F8 - przy starcie systemu umożliwia wybór trybu uruchomienia systemu Windows (między innymi tryb awaryjny)
F10 - uaktywnia pasek menu aktywnego programu
Ctrl+A - zaznaczanie wszystkich elementów (np. plików)
Alt+podkreślona litera w nazwie menu - wyświetla odpowiednie menu
Ctrl+C - przy korzystaniu z linii poleceń (CMD.EXE) kończy wykonywanie bieżącego polecenia
Ctrl+C - kopiowanie (np. plików)
Ctrl+X - wycianie
Ctrl+V - wklejanie
Ctrl+Z - cofanie
Ctrl, przeciągając element - kopiowanie zaznaczonego elementu
Ctrl+Shift, przeciągając element - utworzenie skrótu do zaznaczonego elementu
Esc - anulowanie bieżącego zadania
Klawisz Windows + D - pokazanie puplitu
Klawisz Windows + M - minimalizuje wszystkie okna
Klawisz Windows + Shift + M - przywraca zminimalizowane okna
Klawisz Windows + E - otwiera "Mój komputer"
Klawisz Windows + F - otwiera okno wyszukiwania plików/folderów
Klawisz Windows + R - otwiera okno "Uruchamianie"
Klawisz Windows + U - otwiera okno "Menadżer narzędzi"
Shift z klawiszami strzałek - zaznacza kilka elementów w Eksploratorze Windows
Alt + Enter - wyświetla właściwości aktywnego elementu


Zobacz także:

Optymalizacja Windows XP
Jak zrobić zrzut ekranu
Zmiana litery dysku
Formatowanie dysku
Dyskietka startowa
Tryb awaryjny
Plik stronicowania
Rejestr Windows
Wiersz poleceń
Windows autostart


 

Copyright © 2006-2010 programowaniePC.pl