Google
 
Strona główna Darmowe programy, shareware Programowanie MS Excel Porady komputerowe Bazy danych Kontakt

Rejestr Windows


Rejestr WindowsRejestr Windows jest hierarchiczną bazą danych, która swoją strukturą przypomina system plików. System operacyjny przechowuje w rejestrze informacje na temat konfiguracji systemu, aplikacji i profili użytkowników.

Poniżej pokazano zestawienie głównych kluczy rejestru.

KluczOpis
HKEY_CLASSES_ROOT W podkluczach klucza HKEY_CLASSES_ROOT zapisane są powiązania rozszerzeń plików z aplikacjami, które je obsługują.
HKEY_CURRENT_USER Jest to powiązanie z podkluczem zawartym w HKEY_USERS.
HKEY_LOCAL_MACHINE Klucz jest wykorzystywany do przechowywania danych dotyczących systemu operacyjnego i aplikacji.
HKEY_USERS W kluczu tym zapisane są informacje dotyczące profili wszystkich użytkowników.
HKEY_CURRENT_CONFIG Jest to powiązanie z informacjami zapisanymi w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE.


W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej wykorzystywane typy danych w rejestrze.

Typ danychOpis
REG_DWORD Liczba 32-bitowa z zakresu od 0 do 4294967296.
REG_SZ Ciąg znaków ASCII lub UNICODE.
REG_MULTI_SZ Służy do przechowywania wielu ciągów znaków ASCII lub Unicode.
REG_BINARY Służy do przechowywania danych binarnych.
REG_LINK Służy do przechowywania odwołań do innych elementów rejestru.
Edytor rejstru Windows

Edytor rejestru jest składnikiem systemu Windows. Umożliwia on przeglądanie i modyfikowanie zawartości rejestru.

Aby uruchomić edytor rejestru należy wybrać Menu Start | Uruchom i wpisać regedit.exe. Po uruchomieniu edytora zobaczymy nastęujące okno:

Okno edytora rejestru w Windows XP


W celu zwiększenia bezpieczeństwa należy przed wprowadzaniem zmian w rejestrze zrobić jego kopię zapasową. W tym celu z menu Plik wybieramy "Exportuj", podajemy nazwę pliku, w którym ma zostać zapisana kopia i klikamy "Zapisz".

Aby przywrócić kopię rejestru zapisaną w przedstawiony sposób należy uruchomić program regedit.exe, z menu Plik wybrać "Importuj" i wybrać plik, w którym zapisana została kopia.

Zobacz także:

Optymalizacja Windows XP
Jak zrobić zrzut ekranu
Zmiana litery dysku
Formatowanie dysku
Dyskietka startowa
Tryb awaryjny
Skróty klawiszowe Windows
Plik stronicowania
Wiersz poleceń
Windows autostart


 

Copyright © 2006-2010 programowaniePC.pl