Google
 
Strona główna Darmowe programy, shareware Programowanie MS Excel Porady komputerowe Bazy danych Kontakt

Pascal tablice


Tablice jednowymiarowe.

Deklaracja tablicy jednowymiarowej w Pascalu.

Oto przykład deklaracji 20-elementowej tablicy liczb całkowitych:

var tablica : array[1..20] of integer;

Odczyt/zapis elementów z/do tablicy w Pascalu.

Oto przykład zapisu wartości do elementu tablicy o indeksie 1:

tablica[1]:=123;

Oto przykład wypisywania na ekran wartości z tablicy czyli odczytu wartości z tablicy:

write(tablica[1]);

Wypełnianie całej tablicy losowymi liczbami w języku Pascal.

randomize;
for i:=1 to 20 do
begin
tablica[i]:=random(20);
writeln(tablica[i]);
end;

Wyszukiwanie w tablicy.

szukana:=15;
for i:=1 to 20 do
if (tablica[i]=szukana) then writeln('Indeks szukanego elementu : ',i);

Sortowanie tablicy.

for i:=1 to 19 do
for j:=1 to 19 do
if (tablica[j]>tablica[j+1]) then
begin
tmp:=tablica[j];
tablica[j]:=tablica[j+1];
tablica[j+1]:=tmp;
end;

Tablice dwuwymiarowe w języku Pascal.

Deklaracja tablicy dwuwymiarowej.

Oto deklaracja tablicy dwuwymiarowej liczb całkowitych:

var tablica : array [1..20,1..20] of integer;

Wypełnianie tablicy dwuwymiarowej losowymi liczbami.

randomize;
for i:=1 to 20 do
for j:=1 to 20 do
begin
tablica[i][j]:=random(20);
writeln(tablica[i][j]);
end;

Wyszukiwanie w tablicy dwuwymiarowej.

szukana:=15;
for i:=1 to 20 do
for j:=1 to 20 do
if (tablica[i][j]=szukana) then writeln('Indeksy szukanego elementu : ',i,' , ',j); 

Copyright © 2006-2010 programowaniePC.pl