Google
 
Strona główna Darmowe programy, shareware Programowanie MS Excel Porady komputerowe Bazy danych Kontakt

Javascript getElementById


Javascript getElementByIdMetoda getElementById() służy do dostępu do elementów strony. Jako argument metody podajemy identyfikator elementu. Wywołanie metody getElementById():

document.getElementById(Element_Id)

Gdzie:

Element_Id: Identyfikator elementu do, którego chcemy mieć dostęp.Metoda getElementById() zwraca jako wartość obiekt - element strony. Dlatego po kropce możemy podawać właściwości lub metody danego obiektu. Na przykład aby mieć dostęp do właściwości value danego elementu można użyć instrukcji:

document.getElementById(Element_Id).valueDostęp do elementów formularza za pomocą metody getElementById().

Poniższy kawałek kodu umożliwia dostęp do pola input w formularzu:Zobacz demo

 

Copyright © 2006-2010 programowaniePC.pl