Google
 
Strona główna Darmowe programy, shareware Programowanie MS Excel Porady komputerowe Bazy danych Kontakt

Program do tworzenia histogramu danych tekstowych


Program do tworzenia histogramu danych tekstowych.Program umożliwia dla danego pliku tekstowego wyznaczenie liczby wystąpień poszczególnych słów.Program do tworzenia histogramu


Program umożliwia określenie zbioru ignorowanych słów oraz progu czułości (czyli liczby wystąpień po przekroczeniu, której dane słowo będzie brane pod uwagę). Służy do tego poniższe okno dialogowe. Można także usunąć przed analizą wszystkie znaczniki HTML. Dzięki temu program nadaje się do analizy treści stron HTML przy pozycjonowaniu.

Program do tworzenia histogramu : okno ustawień


Po wygenerowaniu histogramu istnieje możliwość zapisania wyniku działania programu do pliku tekstowego (*.txt lub *.csv). Plik *.csv można następnie otworzyć w akruszu kalkulacyjnym MS Excell i przeprowadzić dalsze obliczenia lub wykonac wykres. Program można wykorzystać do pracy z danymi statystycznymi.Przykład

Należy wygenerować histogram dla następujących danych wejściowych:Przed analizą danych należy upewnić się, że opcja "Minimalna ilość wystąpień" w programie została ustawiona na wartość 1. Następnie wybieramy z menu Plik | Otwórz i wybieramy plik z danymi wejściowymi. Następnie wybieramy z menu Plik | Generuj index. Efekt tego działania powinien być następujący:

Tworzenie histogramu

Następnie wybieramy z menu Plik | Zapisz index jako i zapisujemy plik jako plik dane.csv. Następnie importujemy ten plik do programu MS Excell i wykonujemy wykres. Oto wykres otrzymany dla naszego zbioru danych:

Tworzenie histogramu - wykres
(zip 276 kB)

  Zobacz warunki użytkowania programów 

Copyright © 2006-2010 programowaniePC.pl