Google
 
Strona główna Darmowe programy, shareware Programowanie MS Excel Porady komputerowe Bazy danych Kontakt

Algorytm Euklidesa Pascal, C++


Algorytm EuklidesaAlgorytm Euklidesa służy do znajdowania największego wspólnego dzielnika pary liczb. Algorytm ten można przedstawić w trzech krokach (a i b to dane liczby):

1. Podstaw pod c resztę z dzielenia a przez b.
2. Podstaw pod a liczbę b, a pod b liczbę c.
3. Jeśli b = 0, to szukany NWD = a, w przeciwnym wypadku idź do kroku nr 1.


Algorytm Euklidesa - program w Pascalu

program euklides;
var a,b,c:integer;

begin
write('podaj pierwsza liczbe : ');
readln(a);
write('podaj druga liczbe : ');
readln(b);

while (b<>0) do
begin
c := a mod b;
a := b;
b := c;
end;

write('NWD : ',a);

end.

Algorytm Euklidesa - program w C++int a,b,c;

cout << "Podaj 1 liczbe : ";
cin >> a;

cout << "Podaj 2 liczbe : ";
cin >> b;

while (b!=0)
{
c = a % b;
a = b;
b = c;
}

cout << "NWD : " << a << "\n"; 

Copyright © 2006-2010 programowaniePC.pl